Občanské sdružení „MANDLOVÉ OČI - sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem“ bylo založeno v březnu roku 2003. Členy sdružení jsou i rodiny dětí s jinými zdravotními postiženími (např. dětskou mozkovou obrnou – DMO). Jeho hlavním posláním je pomoc rodičům dětí s DS či DMO formou vzájemné podpory, výměny zkušeností a poznatků a poskytování informací a kontaktů na odborníky.

Co děláme:

4x ročně pořádáme v Mateřském centru KLOKAN v Kopřivnici či ve skautském středisku VANAIVAN v Kopřivnici pro rodiče s dětmi sobotní setkání s programem (konzultace s odborníky, výtvarné dílny, oslavy Dne dětí, Mikulášské besídky), novým rodičům dětí s DS poskytujeme rodičovskou podporu a kontakty na naše členy a na lékaře specialisty, shromažďujeme a poskytujeme rodičům informace o DS (půjčujeme odborné knihy a časopisy), 1x až 2x ročně organizujeme víkendové rekondiční pobyty rodin s dětmi, půjčujeme didaktické pomůcky (publikace, stavebnice, hry a hračky), atd.

Občanské sdružení Mandlové oči registrovalo k 31.3.2011 65 členů (rodiny a přátele 30 dětí s DS).

Registrace MV ČR:  č.j. VS/1-1/53069/03-R ze dne 5.3.2003
IČ:                          266 20 944

Sídlo sdružení:       Erbenova 1118, 742 21  Kopřivnice
Územní působnost: Česká republika

Bankovní spojení:   ČESKÁ SPOŘITELNA, Pobočka Kopřivnice
Číslo účtu:              1774001319/0800

Kontat::              1774001319/0800

Kontakt:   Pavel Obrátil - 737 530 585, 737 424 308

                 pavel.obratil@seznam.cz